Loading WA RUC

wa-ruc-sc-meeting-2016_1109-final

wa-ruc-sc-meeting-2016_1109-final